LamisiyangLITSONA

July 28, 2020

Para sa malipayong handa karong gabhiona, ang pinaka lami na #BellyLechon! Lits…

Para sa malipayong handa karong gabhiona, ang pinaka lami na #BellyLechon!🐷😋 Litson Buo, Litson buntis, belly lechon – – – DM for Inquiries: 📩 Abayslechon/mundingscatering 📱 […]