Salamat sa inyong mga orders na Lechon! 1. Hermann Hutalle 2. Kapitan Saniel o…