Basta LITSON nga LAMI dire namo… Daghan SALAMAT sa inyong mga orders truly …